Kernehusets Venner

Kernehusets Venner er en frivillig forening, hvor man som aktivt eller passivt medlem kan være med til at støtte op om Kernehusets beboere og personale.

Som medlem støtter du foreningen økonomisk gennem betaling af årskontigent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.
Foreningens grundlag og formål:

§ 2 Foreningens grundlag:

  • Bygger på det kristne livs og menneskesyn, med udgangspunkt i Kristelig HandicapforeningÂ’s ideologiske grundlag, og er til enhver tid underlagt disse.

§ 3 Formål:

  • I samarbejde med bestyrelsen, leder, personale og beboere på Kernehuset, at støtte aktiviteter af social og praktisk karakter.

Vil du vide mere, så kontakt:

Hanne Jespersen, h-k.jespersen@mail.tele.dk, 86409360

Birte Nielsen, birtek@nielsen.mail.dk, 86659220

Thorvald Jensen, drakenvej24@gmail.com, 21748851