Vi lægger vægt på faglighed, men vægter også tværfaglighed og erfaring højt, vi oplever at det styrker vore muligheder for at rumme alle de udfordringer vi stilles overfor hver dag.

Vi har ansat følgende faggrupper:

  • Pædagoger
  • Social- og sundhedshjælper
  • Social- og sundhedsassistent
  • Ergoterapeut
  • Lærer
  • Musiker