Formål

Kernehusets formål er at skabe og vedligeholde et kristent hjem for 12 voksne mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.