Kernehusets værdigrundlag

Kernehuset bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Vi lægger vægt på faglighed, og det er vigtigt for os at skabe et trygt hjem/fællesskab.

Det kristne livs og menneskesyn:

 • At vi alle er skabt af Gud
 • At ethvert menneske er værdifuldt og har krav på at blive mødt med værdighed og respekt.
 • At vi ser næstekærligheden som grundlaget for vores måde at være sammen på.
 • At beboerne i Kernehuset har ret til at høre evangeliet og fortælle om det, de hører.

Faglighed:

 • At udvikle
 • At gøre arbejdet ordentligt til gavn for den enkelte beboer.
 • At give den enkelte beboer mulighed for at udvikle nye kompetencer.
 • At give den enkelte medarbejder mulighed for at udvikle nye kompetencer.
 • At anerkende er at jeg bliver set, at jeg bliver hørt, at jeg bliver taget alvorligt med udgangspunkt i det enkelte menneskes grundvilkår.
 • At være troværdig.
 • At møde pårørende/netværket med tillid.
 • At skabe et trygt hjem og fællesskab.

Hjem/fællesskab:

 • Et hjem er et sted, hvor jeg kan føle mig tryg og hvor der er godt at være, et sted hvor jeg føler mig hjemme.
 • Et sted hvor der er rummelighed, kærlighed og tillid til det enkelte menneske.
 • Et sted hvor der er frihed til egne valg, med udgangspunkt i det enkelte menneskes grundvilkår.
 • Et sted hvor måltids-fællesskabet værdsættes.
 • Et sted hvor vi har respekt for det enkelte menneskes private rum.

Formål

Kernehusets formål er at skabe og vedligeholde et kristent hjem for 12 voksne mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne