Nederste række fra venstre: Hanne Jespersen, Birthe Kofoed-Hansen og Mathilde Kirkegård. Øverste række fra venstre: Lars Morthorst Christensen, Vagn Bodilsen og Jan Fredensborg.

Bestyrelsen

Bestyrelsens vigtigste opgave er at sikre at visionerne og værdierne for Kernehuset realiseres.

Der afholdes 4-5 møder om året hvor de primære punkter på dagsordenen er:

  • Orientering fra ledelsen om de væsentlige hændelser siden sidst.
  • Gennemgang af perioderegnskaber sammenholdt med budget.
  • Udarbejdelse af budgetter.
  • Af øvrige punkter kan nævnes tilsynsrapporter, samarbejdsrelationer, forsikringsforhold, praktisk vedrørende Kernehusets fysiske rammer.

Bestyrelses opgave er herudover at være sparringspartner for ledelsen.