Bestyrelsen

Bestyrelsens vigtigste opgave er at ansætte ledelsen i Kernehuset. Herudover skal de sikre at visionerne for Kernehuset realiseres.

Der afholdes 4-5 møder om året hvor de primære punkter på dagsordenen er:

  • Orientering fra ledelsen om de væsentlige hændelser siden sidst.
  • Gennemgang af perioderegnskaber sammenholdt med budget.
  • Udarbejdelse af budgetter.
  • Af øvrige punkter kan nævnes tilsynsrapporter, samarbejdsrelationer, forsikringsforhold, praktisk vedrørende Kernehusets fysiske rammer.

Bestyrelses opgave er herudover at være sparringspartner for ledelsen.

Bestyrelsesmedlemmer: Jan Fredensborg, Vagn Bodilsen, Peter Steen Pedersen, Mathilde Kirkegaard, Birthe Kofoed-Hansen, Lars Morthorst Christiansen.