Beboerne

Kernehuset er et bofællesskab for 12 voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
Der er stor forskel på beboernes støttebehov, idet nogle har behov for støtte i forhold til deres fysiske handicap, mens andre har det på deres psykiske handicap.

Vi ser de/det handicap, som den enkelte har, som en udfordring og ønsker at vende begrænsninger til ressourcer.

Vi ser forskellighederne som muligheder, og vil til stadighed arbejde for at individuelle styrker og ressourcer bliver brugt til at fremme livskvaliteten.