Kristelig Handicapforening

KH's grundlag er den evangelisk-lutherske kirke, og det er tanken at knytte til ved den lokale menighed, så personer herfra inddrages i beboernes muligheder for lokale kontakter. Der er dog ikke tale om, at beboerne skal bekende sig som kristne eller komme fra (bestemte) kristne miljøer, men alene at de kristne traditioner, man ønsker at skabe, skal respekteres.

Som landsforening er der mange opgaver at tage sig af. For det første er det vigtigt, at vi varetager de allerede eksisterende KH hjems interesser. Derudover er der stor efterspørgsel på at få oprettet flere bofællesskaber/hjem - også inden for et beboerklientel vi indtil nu ikke har erfaringer med.

Generelt ønsker foreningen også at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende. Det betyder blandt andet, at vi har udgivet et andagtsmateriale specielt målrettet til voksne udviklingshæmmede.

Fællesskabsbehovet mellem pårørende og handicappede vægtes også stadig meget højt. Derfor arrangeres der også stadig landslejre og temadage, hvor mange beskriver oplevelsen efter at have været sammen på en sådan weekendlejr:Som at have været "på bjerget". Andre ønsker at være sammen på mere lokal basis, hvor der er større mulighed for ro og overskuelighed, og hvor rejseafstanden ikke bliver en belastning. Disse regionale arrangementer er endnu ikke formaliserede i foreningsarbejdet.

Foreningens økonomiske grundlag hviler på indtægter fra gavebidrag (foreningen er gavefradragsberettiget) og et landsdækkende lodseddelsalg. KH ønsker at være en del af kirkens diakonale arbejde blandt handicappede, og med de store opgaver vi i øjeblikket er i gang med at løse, har vi I høj grad brug for, at mange kan se dette som en forening, man har lyst til at støtte og eventuelt. deltage i og være medlem af.

Dette ville måske også medføre, at man på en ny måde fik "øje for" de handicappede i sin egen menighed. Tiden er måske inde til at overveje, om ikke netop de svage har mulighed for at tilføre menigheden værdier, der ellers ville blive overset. Det kristne menneskesyn må give sig udslag i den konkrete virkelighed, så når Paulus skriver: "Og I er nu Kristi legeme og hver for sig hans lemmer!" må det betyde, at netop de svage har en opgave i det kristne fællesskab, som ingen andre kan løse.

Kristelig Handicapforenings hjemmeside: www.k-h.dk